Jak otworzyć biuro rachunkowe?

Jak otworzyć biuro rachunkowe?

jak otworzyć biuro rachunkowe

Wiele osób szukających swojej drogi zawodowej zastanawia się nad rozpoczęciem działalności gospodarczej. Przykładem firmy, która może być prowadzona przez osoby z ekonomicznym wykształceniem, jest biuro rachunkowe. Jak otworzyć biuro rachunkowe? Taką działalność może założyć każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie była nigdy karana za przestępstwo popełnione umyślnie. Do prowadzenia tego rodzaju biznesu potrzebne jest również podpisanie umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w ramach określonej działalności gospodarczej. Podkreślić należy fakt, że w tym przypadku nie ma obowiązku dysponowania certyfikatem księgowego Ministerstwa finansów.

Jednakże nie oznacza to, że taki certyfikat nie powinien być otrzymany. Dzięki temu można zyskać, gdyż wpłynie to na uwiarygodnienie profesjonalizmu w oczach przyszłych klientów. Taki dokument można mieć przez odbycie kursu w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Jest to placówka, która nie tylko zrzesza osoby zajmujące się księgowością, ale także przeprowadza niezwykle wartościowe szkolenia z zakresu finansów oraz rachunkowości. Osoba, która zdecyduje się na uzyskanie tytułu certyfikowanego eksperta w zakresie usług księgowych, będzie podlegała wymaganiom ustawicznego doskonalenia zawodowego. Brak realizacji obowiązku związanego z dalszym dokształcaniem spowoduje wykreślenie takiej osoby z rejestru.

Jak otworzyć biuro rachunkowe? Jakie procedury trzeba spełnić?

Osoby, które zastanawiają się jak otworzyć biuro rachunkowe, muszą spełnić zasady niezbędne przy rozpoczęciu działalności gospodarczej. W związku z tym konieczne jest wypełnienie formularza, stanowiącego podstawę wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jest on dostępny w urzędach miasta oraz gminy, a także na stronie internetowej. Wskazany druk pozwala na przeprowadzenie kilku zgłoszeń do różnego rodzaju instytucji. Wypełnienie wspomnianego formularza daje możliwość otrzymania wpisu do krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej. Wówczas uzyskuje się numer REGON. Podjęcie określonego działania skutkuje złożeniem zgłoszenia identyfikacyjnego do Urzędu Skarbowego. Przedsiębiorca uzyskuje numer NIP oraz dokonuje wyboru formy opodatkowania. Przeprowadzona procedura jest także zgłoszeniem płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dokonuje się tutaj podania danych płatnika, a więc osoby opłacającej swoją składkę, a także składki swoich pracowników.

Ten sam formularz wykorzystywany jest do dokonywania wszelkich zmian dotyczących podanych informacji. Zgodnie z przepisami muszą być one podane w ciągu siedmiu dni od wystąpienia zmian.

W dokumencie CEIDG koniecznie trzeba także podać rodzaj prowadzonej działalności. Numery konkretnych działań znaleźć można w Polskiej Klasyfikacji Działalności, czyli PKD. Jest to wykaz czynności, które mogą być wykonywane przez firmy. Zauważyć należy fakt, ze w tym przypadku nie istnieje limit ilości podawanych numerów PKD.

Otwarcie biura rachunkowego – numer PKD

Jak otworzyć biuro rachunkowe? W tej procedurze istotną kwestią jest kod PKD. W tej sytuacji będzie to 69.20.Z, a więc działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe.

Wskazana podklasa obejmuje następujące elementy:

  • księgowanie transakcji gospodarczych,
  • przygotowywanie sprawozdań oraz bilansów,
  • kontrolę, a także potwierdzanie poprawności bilansów i sprawozdań,
  • opracowywanie dokumentów o dochodach osób oraz firm do celów podatkowych,
  • reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi, a także doradztwo podatkowe.

Dodaj komentarz