Jak założyć biuro rachunkowe?

Jak założyć biuro rachunkowe?

Można zaobserwować, że z roku na rok coraz większa liczba osób wybiera się na studia z bankowości, rachunkowości czy finansów. W ten sposób mogą zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do prowadzenia biura rachunkowego.

Jakie są wymagania związane z prowadzeniem biura rachunkowego?

Omawiany rodzaj działalności mogą wykonywać osoby, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, a także nie są karane za określone przestępstwa. Konieczne jest również posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ponadto usługi mogą być świadczone przez osoby, które zostały wpisane do rejestru doradców podatkowych czy biegłych rewidentów.

Jakie są dopuszczalne formy prowadzenia biura rachunkowego?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że po spełnieniu wszystkich oczekiwanych warunków dana osoba będzie miała możliwość założenia firmy praktycznie w każdej formie. Wyjątkiem są oczywiście spółki partnerskie. Nikogo nie powinien dziwić fakt, że zdecydowanie najbardziej popularną formą prowadzenia firmy jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Wymaga ona bowiem od osoby zainteresowanej złożenia formularza CEIDG-1, a także rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ponadto osoby, które zdecydowały się na prowadzenie firmy w ramach spółki cywilnej powinny dokonać identycznej rejestracji, co w przypadku wspomnianej jednoosobowej działalności gospodarczej. Osoby, które chcą zarejestrować spółkę handlową, będą potrzebowały wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Prowadzenie biura księgowego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej

Należy mieć świadomość, że wszystkie reguły dotyczące prowadzenia oraz zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej znajdują się zarówno w Ustawie Prawo przedsiębiorców, jak i Kodeksie cywilnym. Oczywiście omawiany rodzaj działalności zakłada tylko jednego właściciela. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o liczbę zatrudnionych pracowników.

Prowadzenie biura księgowego w ramach spółki cywilnej

Godny uwagi jest przede wszystkim fakt, że spółka cywilna nie będzie wymagała wpisu do KRS-u. Ponadto nie posiada zdolności i osobowości prawnej. W najprostszym możliwym ujęciu opiera się na bazie przepisów znajdujących się w Kodeksie Cywilnym. Należy mieć świadomość, że jest to działalność bardzo łatwa w prowadzeniu i rejestracji. Bazuje bowiem na umowie między wspólnikami, którzy dążą do wyznaczonego celu. Nie można zapomnieć, że wspólnicy w tego rodzaju spółce będą odpowiadali całym swoim majątkiem.

Dodaj komentarz