KON kluczowy w rozwijających się przedsiębiorstwach

KON kluczowy w rozwijających się przedsiębiorstwach

Praktycznie każdy mały biznes wymaga odpowiednich narzędzi zarządzania finansami. Niektórzy badacze wskazują, że najłatwiejszym w zrozumieniu i najbardziej kompleksowym jest wysokość kapitału obrotowego netto (KON). Uważa się, że jego nieadekwatność do branży stanowi pierwszy wyznacznik kłopotów finansowych.

Co to jest KON?

Kapitał obrotowy netto to wysokość aktywów obrotowych finansowanych przez kapitał stały. Jeżeli jego wartość jest ujemna lub bliska zeru, to świadczy m.in. o:

  • bardzo wysokim stopniu wykorzystania zobowiązań krótkoterminowych,
  • wyższym ryzyku utraty płynności,
  • wyższym ryzyku możliwości utraty sprzedaży.

Jednocześnie przedsiębiorstwo o ujemnym kapitale obrotowym netto ma większe możliwości korzystania z dźwigni finansowej i tarczy (osłony) podatkowej. Ponadto zyski przedsiębiorstw o ujemnym KOM mogą być wyższe, ale też bardziej chwiejne.

Jak obliczyć KON i co z nim zrobić?

Najłatwiejszym sposobem na obliczenie kapitału obrotowego netto jest odjęcie od aktywów obrotowych (m.in. należności inwestycje krótkoterminowe, zapasy, środki pieniężne), zobowiązań bieżących. Dane te powinniśmy znaleźć w sprawozdaniach finansowych, a zwłaszcza w bilansie.

Obliczona wartość KON powinna być zagregowana w ramach jednej wartości. Innymi słowy, warto stworzyć wskaźnik, który będzie możliwy do porównania z innymi przedsiębiorstwami (o różnej sumie bilansowej, wielkości itd.). Zasadnym wydaje się więc podzielenie wysokości KON przez sumę aktywów.

Znając nasz stosunek KON do aktywów, możemy porównać go z branżą lub sektorem. Powinniśmy więc poszukać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości sprawozdań finansowych spółek podobnych do naszej. W przeglądarce dokumentów finansowych znajdziemy bilanse spółek według ich numeru KRS. Dla wybranych spółek powinniśmy dokonać podobnych obliczeń jak dla naszej. Po poznaniu stosunku KON do aktywów ogółem powinniśmy obliczyć średnią, medianę i inne miary pozycyjne. Nie powinniśmy jednak wybierać zbyt dużej liczby spółek, bo wtedy wynik może być zaburzony.

O czym powie KON?

Jeśli nasz wskaźnik KON będzie znacznie niższy niż średnia branży, to powinniśmy głęboko zastanowić się nad finansami naszego przedsiębiorstwa. Agresywna strategia zarządzania kapitałem obrotowym może prowadzić do kłopotów finansowych. Wystarczy, że jakikolwiek kontrahent przestanie regulować należności i stracimy siłę kapitałową niezbędną do regulowania naszych zobowiązań.

Co ważne, zbyt konserwatywna strategia zarządzania kapitałem (KON znacznie większy od średniej branżowej) również może być kłopotliwa. Być może przedsiębiorstwo nie wykorzystuje wielu szans rynkowych i możliwe są do uzyskania lepsze wyniki.

Dodaj komentarz