Otwieramy aptekę

Otwieramy aptekę

Otwieramy aptekę

Biznes, który się sprawdzi

Ludzie chorowali, chorują i będą chorować. Nie jest to pocieszające twierdzenie, jednak takie są fakty. Co roku wydajemy niemałe pieniądze na leki. Apteka jest nie tylko miejscem, gdzie możemy zaopatrzyć się w odpowiednie preparaty. Jest to również świetny sposób na biznes.

Warunki jakie musimy spełnić aby otworzyć aptekę

Kiedy otwieramy aptekę, musimy najpierw spełnić pewne warunki. Prowadzenie apteki jest działalnością regulowaną. Wiążę się to z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia wydawanego przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Jednak aby ubiegać się o zezwolenie musisz być farmaceutą. Aptekę możesz prowadzić jednoosobowo lub w formie spółki – jawnej lub partnerskiej, której wspólnikami (partnerami) są czynni farmaceuci. Przedmiotem działalności spółki w tym wypadku jest wyłącznie prowadzenie aptek.

Musisz pamiętać, że za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki, pobierana jest opłata. Wynosi ona pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Na dzień dzisiejszy opłata ta wynosi 10 500 zł. Poza tym konieczne będzie wyposażenie apteki. Regały, lady, lodówki i inne potrzebne rzeczy to kolejne koszty. Jeżeli nie masz odpowiednich oszczędności możesz wziąć kredyt na ten cel.

Otwieramy aptekę

Kiedy otwieramy aptekę, ktoś musi ją prowadzić. Musimy zatrudnić osobę odpowiedzialną oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia. Kierownik apteki może być kierownikiem tylko jednej placówki. Musi oczywiście posiadać tytuł magistra farmacji. Dodatkowo taka osoba powinna najpierw odbyć co najmniej 5-letni staż pracy w aptece. Jeżeli posiada ona specjalizację z zakresu farmacji aptecznej wtedy wymagany jest 3-letni staż. Obowiązku zatrudnienia kierownika nie musisz spełnić, jeśli sam jesteś farmaceutą spełniającym wszystkie wymagania. Zatrudniając pracownika obsługującego klientów też musisz stosować się do pewnych zasad. Do wydawania leków w aptece uprawniony jest jedynie farmaceuta lub technik farmaceutyczny. Tylko osoby posiadające takie wykształcenie możesz zatrudnić na to stanowisko.

Ważna jest też powierzchnia apteki. Jeżeli ma to być apteka ogólnodostępna, jej powierzchnia nie może być mniejsza niż 80 m2. Wyjątek stanowią apteki zlokalizowane w miejscowościach do 1 500 mieszkańców oraz na terenach wiejskich. W takim przypadku powierzchnia może wynosić 60 m2. Poza powierzchnią podstawową musisz wziąć pod uwagę pomieszczenia pomocnicze. Dlatego lokal przeznaczony na aptekę powinien posiadać około 100 m2. Ponadto powinien on spełniać ogólne normy sanitarno-higieniczne, przeciwpożarowe oraz BHP.

Dodaj komentarz