Pożyczka konsumencka – sprawdź czy to rozwiązanie dla Ciebie

Pożyczka konsumencka – sprawdź czy to rozwiązanie dla Ciebie

Pożyczka konsumencka to rodzaj chwilówki , który udzielany jest na zakup niezbędnych artykułów lub opłacenie usług w sytuacji, kiedy nie dysponujesz wymaganymi środkami pieniężnymi. Chwilówka konsumencka różni się od szybkiej pożyczki tum, że posiada ona niższe oprocentowanie, możliwe jest pożyczenie większej sumy z dłuższym terminem spłaty. Najczęściej pożyczka przez internet udzielana jest bez zastawu, jednakże szczegółowe warunki pożyczki ustala instytucja finansowa dla każdego klienta indywidualnie, uwzględniając przede wszystkim miesięczne dochody i ich regularność.

Wspominaliśmy już, że termin spłaty pożyczki konsumenckiej jest dłuższy niż w przypadku szybkiej chwilówki.Termin ten może wynosić do 120 miesięcy. Termin spłaty chwilówki zależy od tego, jak duża jest pożyczana przez Ciebie kwota i na ile Twoje dochody umożliwiają comiesięczne spłacanie rat chwilówki. Jednakże, jak już wspomniano, im dłuższy termin spłaty chwilówki, tym mniejsze są comiesięczne raty. Tym właśnie wyróżniają się pożyczki konsumenckie. Jeśli zdecydowałeś się na pożyczkę konsumencką, musisz sprawdzić, jakie dokumenty są wymagane do jej otrzymania: paszport, wniosek o zawarcie umowy na pożyczkę konsumencką oraz dokumenty, które zaświadczają, że posiadasz regularne dochody, na przykład zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy lub zatwierdzony przez bank pełny wydruk z konta za okres 3 lub 6 miesięcy. Oczywiście każda instytucja finansowa może wymagać złożenia różnych dokumentów w celu udzielenia pożyczki, dlatego przed złożeniem wniosku o pożyczkę konsumencką należy ustalić rodzaj wymaganych dokumentów i zawczasu je przygotować.

Należy wziąć pod uwagę, że instytucje udzielające pożyczek konsumenckich mogą również pobierać opłaty za wydanie chwilówki, dlatego należy wcześniej ustalić, czy taka opłata jest pobierana w danej instytucji oraz jaka jest wysokość tej opłaty. W przypadku pożyczki konsumenckiej stosowana jest indywidualna stopa procentowa. Kryteria określania stopy procentowej są różne. Pod uwagę brane są Twoje zarobki, ich regularność i wysokość, która umożliwia spłatę chwilówki (o zarobkach będzie wiadomo, kiedy bank rozpatrzy złożone przez Ciebie dokumenty dotyczące Twoich miesięcznych dochodów). Oprócz tego instytucja finansowa bierze pod uwagę Twoją przeszłą lub bieżącą historię kredytową, jeśli taka występuje, oraz może ona zażądać złożenia dokumentów dotyczących pożyczek zaciąganych wcześniej w innych bankach. Dokumenty te potrzebne są do sprawdzenia, czy terminowo zostały spłacone poprzednie chwilówki. Im lepsza historia kredytowa, tym lepsze będą warunki kolejnych pożyczek.Negatywna historia kredytowa może stanowić jedną z przeszkód do wydania chwilówki konsumenckiej.

Jeśli współpraca z instytucją finansową, w którą zdecydowałeś się zaciągnąć pożyczkę konsumencką, była pozytywna, wpłynie to pozytywnie na oferowaną Ci stawkę procentową. Instytucja finansowa pomoże wybrać najlepszy harmonogram spłaty chwilówki tak, aby chwilówka konsumencka nie utrudniła Ci codziennego życia. Istnieją dwa rodzaje harmonogramów – harmonogram spłaty z ratami równymi lub malejącymi. Pierwszy rodzaj przewiduje stałe raty przez cały okres spłaty chwilówki . W drugim wariancie mniejsze są opłaty za oprocentowanie. Na początku spłacana kwota pożyczki będzie większa, a pod koniec okresu mniejsza. Instytucja finansowa wyjaśni ci, który rodzaj harmonogramu jest najlepiej dostosowany do twoich zarobków. Przed złożeniem wniosku o przyznanie pożyczki konsumenckiej oceń swoje możliwości jej spłaty, oblicz swoje dochody i inne wydatki tak, aby pozostały ci środki na spłatę pożyczki konsumenckiej.

Dodaj komentarz