Projektowanie i umiejscowienie składowiska odpadów

Projektowanie i umiejscowienie składowiska odpadów

By dobrze zaprojektować składowisko odpadów, trzeba wziąć pod uwagę kilka przepisów. Lokalizacja wysypiska, powinna być z dala od terenów zamieszkałych, by ludzie nie skarżyli się na nieprzyjemny zapach i brzydki krajobraz. Nikt z nas, nie chciałby budzić się rano i patrząc przez okno widzieć odpady. Ponadto, powinno być na obszarze występowania gleby niskiej klasy, odpowiednia gleba to czwartej- piątej klasy. W pobliżu nie powinny znajdować się żadne parki narodowe, rezerwaty przyrody, rzeki. Każde składowisko powinno być zaopatrzone w odcieki, które zbierane są przez rury perforacyjne. Nie opodal należy wybudować zbiornik, gdzie odcieki będą odprowadzane do oczyszczalni, a z niej woda uzdatniona do ludzi. Niezbędne są również studnie odgazowujące, usadowione na podłożu betonowym. By woda podziemna nie dostała się do składowiska, budowane są tak zwane rowy drenażowe.

Uszczelniając dno wysypiska stosujemy: warstwę wykrywania przecieków, warstwę mało wodoprzepuszczalną, geomembrane, geosiatkę ochronną, warstwę chroniącą folię która filtruje odcieki do drenu oraz warstwę separacyjną. Do prawidłowego funkcjonowania wysypiska na którym składowane są odpady potrzebny jest szereg urządzeń. W tym miejscu można wyróżnić: koparkę, spycharkę i kompaktom. Pojazdy wyjeżdżające z terenu składowiska, zanim je opuszczą, wjeżdżają do specjalnego brodzika, w którym ich koła są myte z zanieczyszczeń. W ten sposób uniknie się rozprzestrzeniana nieczystości.

Technologia składowania odpadów, również podlega przepisom prawnym. Odpady należy usuwać zaczynając od szczytu składowiska i układać w kwadraty o wysokości nie większej niż dwa metry i szerokości dziesięciu metrów. Na jeden taki kwadracik, nakłada się specjalną folię o wysokości piętnastu centymetrów. By zmniejszyć powierzchnię śmieci, ubija się je za pomocą kompaktora. Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności, należy założyć wiatrochrony, w postaci napiętej, dwumetrowej siatki umocowanej na stalowych prętach, w odległości piętnastu metrów. Celem siatki jest zapobieganie przedostawaniu się drobnych odpadów poza składowisko. Po zakończeniu eksploatacji, na składowisku posadzone zostaną drzewa iglaste, o krótkim okresie wzrostu oraz pas zieleni izolacyjnej w odległościach co pięć metrów. Tak zaprojektowane wysypisko, będzie sprzyjać naszemu środowisku.

Dodaj komentarz