Wszystko o nowych zasadach wystawiania faktur zbiorczych

Wszystko o nowych zasadach wystawiania faktur zbiorczych

Zmieniły się w tym roku zasady dotyczące fakturowania. Od tego roku możemy dokumentować dostawę wielu towarów lub wykonanie kilku usług na jednej fakturze zbiorczej. Towary i usługi te dotyczą jednego kontrahenta, w jednym miesiącu. Dzięki temu mniej jest tzw. papierkowej roboty, daje to także dużą oszczędność czasu w przypadku przedsiębiorców.

Wystawianie faktury zbiorczej zgodne jest z rozporządzeniem dotyczącym zasad wystawiania faktur, a konkretnie § 9 pkt 3, w którym mowa jest o dokumentowaniu jedną fakturą odrębnych dostaw towarów oraz usług. Musi być ona wystawiona najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, w którym wykonano te usługi, lub wydano towary. Faktura taka jest tym samym miesięcznym dokumentem odnośnie transakcji z danym kontrahentem. W przepisach rozporządzenia nie spotkamy się jednak z terminem faktury zbiorczej, jednak zwyczajowo jest ona tak określana. Istotnymi elementami takiego dokumentu są data wystawienia oraz daty poszczególnych transakcji – nie ma co prawda mowy o tych ostatnich, ale dla bezpieczeństwa i świętego spokoju warto je jednak zamieścić.

Wystawienie takiego dokumentu jest oczywiście opcjonalne, ilość zawartych na niej towarów oraz usług zależy już tylko od przedsiębiorcy. Reszta transakcji może zostać zamieszczona na innej fakturze zbiorczej albo tradycyjnej fakturze, która jest dokumentem dla każdorazowej transakcji. Pamiętajmy wreszcie, że faktura zbiorcza to jeden dokument a nie przykładowo dziesięć – oszczędzamy zatem miejsce i nie narażamy się na bałagan w papierach.

Faktura zbiorcza to świetne rozwiązanie dla osób, którzy regularnie dokonują tych samych transakcji sprzedaży, czy świadczenia powtarzających się usług. Doskonale sprawdzają się dla przedsiębiorców prowadzących np. firmy cateringowe, działalność freelancerską lub studia graficzne. Oni często bowiem wykonują identyczne zlecenia dla jednego i tego samego klienta. Jedynym minusem może być to, że płatności za powyższe zlecenia mogą troszeczkę opóźnić się w czasie, w stosunku do faktur, które wystawiane są za każdą pojedynczą czynność.

Dodaj komentarz