PPL

PPL

Osoby pragnące być pilotem samolotu turystycznego muszą posiadać licencję PPL. Najprostszym rozwiązaniem, które zmierza do uzyskania tego dokumentu jest kurs PPL. W naszym ośrodku odbywają się cyklicznie organizowane szkolenia PPL, które kończą się otrzymaniem takiego dokumentu, jak aprobowana przez wszystkie instytucje licencja pilota turystycznego. Posiadacz wyżej wymienionej licencji, może wykonywać loty niekomercyjne na samolotach jednosilnikowych tłoczonych o maksymalnej masie startowej, nieprzekraczającej 5700 kg. Oferowana przez nas licencja PPLA wymaga, aby uczestniczyć w programie szkoleniowym w zakresie praktycznym, który obejmuje 45 godzin lotów, z czego dopuszcza się wykonanie 5 godzin ćwiczeń praktycznych na symulacyjnym urządzeniu treningowym Flight Simulation Training Device.

PPL – licencja pilota turystycznego

W ramach zorganizowanego przez nas szkolenia PPL, które odbywa się na pokładzie samolotu, możliwe jest uzyskanie takiego dokumentu, jak licencja ppla. Po ukończeniu szkolenia praktycznego do licencji PPL A można od razu rozpocząć szkolenie, nadające uprawnienia VFR Night. Osoby zainteresowane szkoleniem PPLA muszą spełnić określone warunki. Wymaganiami wstępnymi, które dopuszczają wybranych kandydatów do rozpoczęcia starań o uzyskanie takiego dokumentu, jak licencja PPL A, jest ukończenie minimum 16 roku życia. Ubieganie się o wydanie licencji możliwe jest, gdy osiągnie się 17 rok życia. Ponadto wymagane jest także posiadanie orzeczenia lotniczo-lekarskiego Part-Med., co najmniej drugiej klasy. Proponowany przez nas kurs PPL posiada ustalony przebieg, gdzie 100 godzin szkolenia teoretycznego odbywa się, zarówno w trybie zaocznym, jak i stacjonarnym. Możliwe jest odbywanie zajęć indywidualnych bądź też w grupach.

Jak uzyskać PPLA?

Proponowana przez nas licencja PPL wymaga, aby odbyć minimum 45 godzin lotu w ramach szkolenia praktycznego, a także pomyślnie zdać egzamin teoretyczny z 9 przedmiotów przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną. Ponadto odbywa się także egzamin praktyczny, umożliwiający uzyskanie licencji ppla. Podstawowymi ograniczeniami uprawnieniami, wynikającymi z posiadania takiego dokumentu, jak PPL licencja jest przede wszystkim możliwość wykonywania lotów według przepisów VFR dzień. Nie ma możliwości wykonywania lotów komercyjnych, czyli odpłatnych z wyjątkiem tych o charakterze szkoleniowym. Pilot, który posiada licencję PPL A może stać się instruktorem samolotowym pod warunkiem, że posiada on ważne uprawnienia FI(A)R, jakie zostały mu wpisane do takiego dokumentu, jak licencja PPL A.

Dodaj komentarz