Sprzedam udziały w spółce

Sprzedam udziały w spółce

Sprzedam udziały w spółce

Pozornie proste zadanie jakim jest sprzedaż udziałów w spółce może wcale takim nie być. Wszystko zależy od tego w jaki sposób skonstruowana została umowa spółki. Mimo, że udziały należą do nas, ich sprzedaż może wymagać nie tylko naszej woli ale i zgody pozostałych wspólników. Ale od początku.

Sprzedam udziały w spółce

Co w ogóle należy rozumieć pod pojęciem „sprzedam udziały w spółce”? Przede wszystkim należy wiedzieć o tym, że to nie tylko sprzedaż kapitału ale także wszelkich praw i obowiązków wynikających z roli wspólnika.

Jeśli zdecydowaliśmy się na sprzedaż udziałów, w jaki sposób będziemy dalej postępować określa umowa spółki. Żadna z nich nie może całkowicie wyłączyć możliwości zbycia swoich udziałów. Jednakże, może stawiać pewne warunki sprzedaży takie jak, uzyskanie zgody pozostałych wspólników, pisemnej zgody zarządu czy też stanowić o prawie pierwokupu dla pozostałych udziałowców. Jeśli więc umowa spółki, której udziały chcemy sprzedać, ma takie obwarowania, bez koniecznej zgody, umowa sprzedaży nie będzie miała skutków prawnych.

Kolejnym obwarowaniem skuteczności zbycia udziałów jest forma pisemna. Umowa sprzedaży udziałów w spółce musi zatem zostać zawarta na piśmie, a do tego podpisy zarówno zbywającego jak i kupującego muszą zostać poświadczone notarialnie. W przypadku gdy jakaś ze stron nie może osobiście stawić się u notariusza, może być reprezentowana przez swojego pełnomocnika.

Niezależnie od tego czy do sprzedaży udziałów potrzebna była nam zgoda wspólników bądź zarządu czy też nie, kolejnym etapem, następującym po podpisaniu umowy z kupującym, jest powiadomienie o tym fakcie spółki. Może to zrobić zarówno sprzedający udziały w spółce, jak i kupujący. Nie ma to znaczenia, liczy się bowiem sam fakt powiadomienia spółki. Dopiero od tego momentu transakcja zostaje uznana za skuteczną i spółka ma nowego udziałowca.

Nie należy także zapominać o tym, że należy dokonać stosownych zmian w KRS. Obowiązek ten spoczywa na zarządzie danej spółki, która w formie pisemnej musi złożyć zaktualizowaną listę wspólników (w której zostaną umieszczone dane identyfikacyjne nowego udziałowca wraz z wysokością udziałów jakie posiada) wraz z podpisami wszystkich członków zarządu.

Należy także pamiętać, że sprzedaż jest opodatkowana i należy ponieść stosowną opłatę.

Przypomnijmy zatem jeszcze raz poszczególne kroki sprzedaży udziałów spółki. Są to:

– uzyskanie zgody zarządu,

– zawarcie umowy sprzedaży potwierdzonej notarialnie,

– powiadomienie spółki o zbyciu udziałów/nowym wspólniku,

– aktualizacja listy wspólników w KRS,

– opłacenie podatku.

To podstawowe informacje jakie musisz wiedzieć kiedy zdecydujesz się na sprzedaż udziałów w spółce. Dobrze także zapoznać się z opiniami innych osób, które wcześniej dokonywały już taki transakcji i podzielą się zdobytym doświadczeniem. W tym celu warto np. zajrzeć na forum biznesowe.

Dodaj komentarz