Stal kwasoodporna 1.4436, 1.4435

Stal kwasoodporna 1.4436, 1.4435

Stal kwasoodporna 1.4436, 1.4435

Stal kwasoodporna (austenityczna), to stop odporny na działanie substancji kwaśnych, za co odpowiada zawartość chromu i niklu. Pierwiastki te, powodują stabilizację austenitu w stopie stali, która charakteryzuje się odpornością na kwasy o różnych temperaturach i stężeniach. Najpopularniejszą stalą w rodzinie stopów austenitycznych jest stal kwasoodporna 1.4436 i 1.4435.

Charakterystyka stali kwasoodpornych

Stal kwasoodporna 1.4436, 1.4435 należy do gatunku stopów, charakteryzujących się odpornością na korozję atmosferyczną oraz różnorodnych kwasów żrących, m.in. kwasu siarkowego (w postaci zimnej rozcieńczonej i stężonej), octowego, fosforowego i mrówkowego. Stopy austenityczne, cechują się wysoką odpornością na pracę w szerokim zakresie temperatur (do 400°C). Stal kwasoodporna 1.4436, 1.4435 to stopy chromowo-niklowo-molibdenowe charakteryzujące się niską zawartością węgla. Niska zawartość węgla powoduje, że stopy austenityczne, są dobrze spawalne i nie wymagają dodatkowej obróbki cieplnej. Stale kwasoodporne 1.4436, 1.4435, wykazują wysoką odporność na korozję międzykrystaliczną oraz podatność na formowanie.

Zastosowanie stali kwasoodpornych 1.4436, 1.4435 

Stal kwasoodporna 1.4436, 1.4435 należy do gatunku stali jakościowych, która w przeciwieństwie do stali martenzytycznych, nie jest hartowana w procesie produkcji. Ponadto, posiada blisko dwukrotnie większą wartość wydłużania niż stale ferrytyczne. Parametry mechaniczne stali kwasoodpornych 1.4436, 1.4435, sprawiają, że z powodzeniem znajdują one zastosowanie w najbardziej zaawansowanych procesach technologicznych w produkcji przemysłowej (w przemyśle farmaceutycznym, medycznym, spożywczym czy chemicznym). Ponadto, stopy austenityczne (stale 1.4436, 1.4435), wykorzystywane są w środowisku narażonym na działanie wody morskiej, związków chemicznych, soli i wysokich temperatur. Stal kwasoodporna 1.4436, 1.4435 stosowana jest m.in. do:

 • konstrukcji okrętowych oraz wyposażenia statków,
 • produkcji elementów pomp odśrodkowych jako komponentów procesów higienicznych (przemysł farmaceutyczny),
 • do produkcji elementów wyposażenia (m.in. rurociągów i płuczek) w przemyśle celulozowo-papierniczym,
 • produkcji wkładów kominowych,
 • wyposażenia konstrukcji linii produkcyjnej w mleczarniach, wytwórniach piwa (przemysł spożywczy).

Właściwości stali kwasoodpornych 1.4436, 1.4435

Do podstawowych własności stali kwasoodpornych 1.4436, 1.4435 zaliczymy m.in. właściwości fizyczne, mechaniczne, właściwości w zależności od temperatury pracy, oraz własności podczas obróbki plastycznej i cieplnej.

Właściwości wspólne dla stali kwasoodpornych 1.4436, 1.4435

 • Własności fizyczne:
  • gęstość – 8 [g/cm3],
  • pojemność cieplna – 500 [J/K],
  • przewodność cieplna – 15,00 [W/(m·K)].
 • Własności mechaniczne:
  • wytrzymałość na rozciąganie – 500-700MPa,
  • granica plastyczności – 200MPa,
  • wydłużanie – 40%,
  • moduł sprężystości – 200GPa,
  • twardość – max 215HB.
 • Własności podczas obróbki plastycznej i cieplnej:
  • kucie – 1200-900oC,
  • walcowanie – 1200-900oC.

Stal kwasoodporna 1.4435

 • Własności w podwyższonych temperaturach w zakresie granicy plastyczności:
  • 100°C – min. 165MPa,
  • 200°C – min. 137MPa,
  • 300°C – min. 119MPa,
  • 400°C – min. 108MPa,
  • 500°C – min. 100MPa.
 • Własności podczas obróbki plastycznej i cieplnej:
  • przesycanie – 1020-1120oC.

Stal kwasoodporna 1.4436

 • Własności w podwyższonych temperaturach w zakresie granicy plastyczności:
  • 100°C – min. 175MPa,
  • 200°C – min. 145MPa,
  • 300°C – min. 127MPa,
  • 400°C – min. 115MPa,
  • 500°C – min. 110MPa.
 • Własności podczas obróbki plastycznej i cieplnej:
  • przesycanie – 1020-1110oC.

 

Stal kwasoodporna 1.4436 i 1.4435, to stopy chemiczne, charakteryzujące się tożsamymi parametrami technicznymi. Ich własności różnią się nieznacznie w granicy plastyczności w określonych zakresach temperatur. Ponadto, nieznaczna różnica występuje w przypadku zakresu przesycania podczas obróbki plastycznej i cieplnej. Powyższe czynniki wskazują, że stal kwasoodporna 1.4436 i 1.4435, to najwyższej jakości stopy austenityczne, których szerokie zastosowanie w branży produkcji przemysłowej potwierdza jej niezawodność i funkcjonalność.

Dodaj komentarz